Korzyści płynące z gry na gitarze dla dzieci

Kilka korzyści płynących z gry na gitarze dla dzieci zostało już wymienionych w poprzednim artykule („Dlaczego warto uczyć się gry na gitarze?”). Dla przypomnienia: pisaliśmy między innymi o tym, że jeżeli dziecko uczy się gry na instrumencie, zostają aktywowane i rozwijane pewne obszary w mózgu. Dzięki temu uczeń osiąga bardzo dobre wyniki w szkole, w tym dużo łatwiej przyswaja sobie języki obce, na co jest dziś stawiany duży nacisk. Poza tym ćwiczenia dzieci w grze na gitarze, procentują w dorosłym życiu odnoszeniem sukcesów w pracy.

Nawet jeśli ktoś jako dziecko uczy się gry, po czym postanawia porzucić instrument – to systematyczne ćwiczenia pozostawiają trwałe ślady, owocujące w życiu zawodowym.

Gra na gitarze rozwija

Muzyka, a w tym między innymi gra na gitarze odgrywa ważną rolę, zarówno w rozwoju dziecka, jak i w życiu dorosłego człowieka. Według Ewy Lipskiej – autorki książki „Muzyka w nauczaniu początkowym” –  muzyka pomaga wystrzegać się przed zagrożeniami współczesności. Z jednej strony muzyka jako środek nauk humanistycznych jest drogą do nabycia pewnej wrażliwości ludzkiej, poprzez wszechstronny rozwój osobowości, rozwijanie uczuć i wyobraźni, empati itp. Z drugiej –  wpływa na ogólny rozwój dzieci: fizyczny, intelektualny, estetyczny.

Gra na gitarze dla dzieci, pomaga rozwijać cechy charakteru. Jak pisze Lipska „Muzykowanie na instrumentach (…) przyczynia sie do rozwoju procesów poznawczych. Kształci uwagę, pamięć, uczy skupienia; także spostrzegania zjawisk dźwiękowych i ujmowania ich w całości”. Dobrze jest, by dziecko grało w zespole. Rozwija to podzielnośc uwagi, ponieważ uczeń grając, musi jednocześnie wiedzieć, co w danym momencie grają koledzy. Granie w  zespole rozwija pozytywne cechy osobowości, takie jak dyscyplina i odpowiedzialność. Dziecko czuje, jak ważna jest ciężka praca, gdyż od niej zależy sukces i jego i innych. Gdy dziecko uczy się gry na gitarze motywują go do tego rodzice i nauczyciel. Natomiast w zespole uczący się wspierają siebie nawzajem, co pobudza do dalszego rozwoju.

Jak wzbogacać rozwój mowy dziecka?

Najnowsze badania wskazują na jeszcze inne pozytywne wartości gry na gitarze, w wieku dziecięcym. Naukowcy stwierdzają, że jeżeli zapewnimy dziecku odpowiednie wychowanie muzyczne, wpłynie to pozytywnie na rozwój mowy. Dzieci, które uczą się gry na instrumencie potrafią prawidłowo wyrażać emocje, w sposób poprawny użytkują język ojczysty, a co za tym idzie rozwijają swoją komunikatywność. Więcej informacji na temat wpływu muzyki na rozwój dziecka można znaleźć w książce „Wspieranie rozwoju dziecka” autorstwa Cornelii Nitsch i Geralda Huthera.

Współcześnie coraz bardziej powszechna staje się opinia, że funkcje językowe nie są zlokalizowane tylko w lewej półkuli, ale i prawa jest równie odpowiedzialna za przetwarzanie językowe. Koncentruje się jednakże na symbolice i metaforyczności języka. Innymi słowy im lepiej pracuje prawa półkula człowieka, tym lepiej rozumie on, na przykład żarty, dowcipy, szybciej wychwyci ironię, jest w stanie dostrzec i pojąć wieloznaczność wypowiedzi. Poza tym sam tworzy spójne i logiczne wypowiedzi mówione bądź pisane, ujęte w taki sposób, by zostały właściwie zrozumiane przez odbiorcę.

Muzyka, a praca prawej półkuli mózgowej

Dzisiejsze społeczeństwo można nazwać „lewopółkulowym”. Szkolnictwo zapewnia edukację opartą na schematach – na tym, co powtarzalne, dające się „zaszufladkować”. Prawa półkula – której prawidłowy rozwój zapewnia między innymi muzyka, w tym gra na gitarze – zostaje zaniedbana. Zainteresowania związane z obszarem sztuki, często traktowane są z pobłażaniem czy lekceważeniem. Świadczy o tym, między innymi liczba godzin poświęcana na sztukę w szkole.

Z kolei współczesna nauka dowodzi, iż gra na gitarze, muzyka, śpiewanie, tańczenie czy malowanie przynosi nieocenione korzyści. Znany niemiecki psychiatra i badacz mózgu Manfred Spitzer, napisał książkę „Muzyka w głowie”, w której ukazuje pozytywny wpływ zajmowania się muzyką nie tylko poprzez grę na gitarze czy innym instrumencie, ale także śpiewanie czy słuchanie.

A zatem korzyści płynące z gry na gitarze dla dzieci to:

 • rozwój emocjonalności
 • rozwój wyobraźni
 • poprawa uwagi, pamięci, umiejętności skupienia się
 • rozwój podzielności uwagi
 • pozytywny wpływ na intelekt dziecka
 • ćwiczenie samodyscypliny
 • poczucie odpowiedzialności
 • lepsze wyniki w nauce
 • szybka i łatwa nauka języka obcego
 • odnoszenie sukcesów w przyszłym życiu zawodowym
 • trafne wyrażanie emocji przez dziecko
 • poprawne posługiwanie się językiem ojczystym, rozumienie wieloznaczności
 • prawidłowy rozwój prawej półkuli mózgowej – odpowiedzialnej za kreatywność, motywację czy intuicję

Jak widać sztuka/muzyka/gra to drogi, które prowadzą do sukcesu. Są różne sposoby na rozwój – my proponujemy grę na gitarze. Gra na giatrze jest bardzo ważna dla dzieci – wpływa na ich postrzeganie otaczającego świata, poszerza horyzonty, otwiera granice dla innych nieprzekraczalne.  Dlatego, jeśli jako rodzic, pragniesz dobrej przyszłości dla Twoich dzieci (a na pewno tak jest!) to warto je zaangażować w działania związane z muzyką. Możesz wesprzeć swoje pociechy samemu starając się czegoś nauczyć. Dasz im wtedy dobry przykład i wyniesiesz korzyści również dla samego siebie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.